Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost RED HAWK GROUP s. r. o., se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2 – Vinohrady, IČO: 14406314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 365177, (dále jen „společnost RED HAWK GROUP“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Účel zpracování:

Nábor zaměstnanců

Popis účelu zpracování:

Získáváme životopisy, motivační dopisy a případné další podklady od uchazečů o konkrétní pozici prostřednictvím pracovních portálů, personálních agentur i vlastních komunikačních kanálů. Realizujeme výběrové řízení. Podklady od neúspěšného uchazeče uchováváme po dobu maximálně půl roku po ukončení daného výběrového řízení.

Oprávnění ke zpracování:

Vaše osobní údaje si potřebujeme uchovat, abychom Vám mohli poskytnout kvalitní služby v rámci výběrového řízení za účelem zaměstnání ve společnosti RED HAWK GROUP.

Po skončení výběrového řízení si Vaše osobní údaje ponecháme po dobu max. 6 měsíců pro případ, že bychom Vás chtěli oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

  • Identifikační údaje
  • Kontaktní údaje
  • Popisné údaje
  • Životopisy, motivační dopisy a záznamy z výběrového řízení
  • Hodnocení a související komunikace
  • Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:

6 měsíců po skončení výběrového řízení.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Provozovatelé pracovních portálů

Personální agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím životopisu a dalších dokumentů, které nám v rámci žádosti o práci ve společnosti RED HAWK GROUP předáváte.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností RED HAWK GROUP ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty

Elektronicky na webu: https://career.redhawk.group

E-mailem: gdpr@redhawk.group

Písemně na adrese: Bělehradská 858/23, Praha 2 – Vinohrady